Produktnytt

21 skidskytteföreningar skriver brev om fluorförbudet

21 skidskytteföreningar skriver brev om fluorförbudet
Idag har 21 av Sveriges skidskytteföreningar skrivit ett brev till Svenska skidskytteförbundet. Brevet handlar om förbudet mot fluorvalla och att beslutet om genomförandet av fluorfri verksamhet påbörjandes för sent.
I brevet yrkar föreningarna om en övergångsperiod om två år på nationell nivå.
Läs mer på www.langd.se

Till vårt Svenska Skidskytteförbund                                                                                                      2020-09-11

Utifrån det beslut som tagits om förbud av fluor i valla, vill vi från föreningarna uttrycka våra tankar och vår önskan.

Föreningarna utgör grunden i det ideella arbetet kring svenskt skidskytte. I processen kring fluorfri verksamhet uppfattar många föreningar att förbundet driver en linje som inte tar hänsyn till den verklighet som de aktiva behöver handskas med. Vi vill understryka det viktiga i att bevara den gemenskap och öppenhet, samt den familjära anda som kännetecknar skidskyttesporten. En framtida god kommunikation mellan förbund, föreningar och dess medlemmar i fluorfrågan är utifrån detta helt central.

Ett förbud innebär för många att stora investeringar i valla och utrustning går om intet. Den ekonomiska påfrestningen är avsevärd såväl för privatpersoner och familjer, som för föreningarna. Det är vår farhåga att många av våra aktiva inte kommer att kunna göra sådana ekonomiska uppoffringar i en redan ansträngd privatekonomi.

Förbudet kommer dessutom så hastigt att ingen kompetens kunnat upparbetas kring valla, och varken kontrollverksamhet eller praktiska rutiner kring hur en fluorfri tävlingsverksamhet ska se ut, finns i dagsläget utarbetade. Det snabba beslut man nu tagit inbjuder till spekulationer och osäkerhet i en annars så öppen tävlingsverksamhet. En åkare som går i mål i Sverigecupen ska inte behöva mötas av tvivel kring vallans innehåll på grund av att säkra kontrollmekanismer saknas.

Utifrån att processen kring genomförandet av fluorfri verksamhet påbörjats alltför sent, med kvarvarande oklarheter kring vinters tävlingar, yrkar vi från föreningarna på en nationell övergångsperiod om två år. En sådan övergångsperiod skulle vara av stor vikt för oss aktiva, då den ekonomiska och kompetensmässiga ansträngningen i sådant fall skulle sträckas ut över en hanterbar tidsperiod.

Med förhoppning om en god dialog gentemot de föreningar ni företräder

I21IF                                                                          Häverödal SK

Anundsjö SKF                                                           Finnskoga IF

I19IF                                                                          Svegs IK

Tullus SG                                                                   Boxholm-Ekeby

Hede SK                                                                     Nässjö Ski

Lima SKG                                                                  Medåkers IF

I2IF                                                                            Ornäs Idrottsklubb

Sundsvall Biathlon                                                     Älvdalens SKG

Dala Järna IK                                                              K4IF

Bore Biathlon                                                             OK Landehof

Luleå Gjutaren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *