Vi hanterar dina personuppgifter enligt GDPR.

Försäljning till mindreåriga
Vår butik säljer inte produkter till minderåriga (under 18 år) utan målsmans tillåtelse.

1. Personuppgiftsansvarig
Ansvarig juridisk person för behandling av dina personuppgifter är:
Ski&Bike Nordic
Korphoppsgatan 33
120 64 Stockholm
Organisationsummer: 690731-1499
E-post: info@dev.skibike.se

2. Användning av personuppgifter
Vi använder dina personuppgifter enligt följande:

Beställning av produkt eller tjänst som vi erbjuder
Behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig, samt för att kunna ge dig den service du förväntar dig. Vi behöver använda dina personuppgifter för att kunna genomföra betalning, leverans och kommunicera med dig om den produkt /tjänst du använder.

Interna system
Behandling av dina uppgifter förekommer i leverans-, bokförings- och CRM system.
Vi användning av e-mail, chat eller tidsbokning så lagras även de uppgifter du anger.
Analys av användningen för vår ständiga förbättring av vår webshop.

Kontakt
Personuppgifter kan komma att användas i uppföljande kontakt med dig för feedback kring köpt produkt/tjänst.

Insamling av e-post
Genom att klicka i ”Ja tack, jag vill gärna få nyhetsbrev från Ski&Bike Nordic” i sista steget i kassan ger du ditt samtycke till att motta vårt nyhetsbrev via elektronisk post. Samtidigt ger du oss tillåtelse att spara och använda dina personuppgifter. Du kan när som helst avanmäla dig från nyhetsbrevet.

3. Typ av personuppgifter
Exempel på uppgifter vi kan behöva samla in om dig:
Uppgifter som kan krävas för de produkter/tjänster du beställer
Namn, adress, leveransadress, e-postadress, telefonnummer och eventuellt personnummer

4. Utlämning av dina personuppgifter
Vi komma att lämna ut personuppgifter till följande typ av mottagare:
Leverantörer
Tjänsteleverantörer som skall leverera tjänsten eller produkten som vi förmedlar.
Finansbolag och kreditinstitut
I de fall du betalar med någon av våra betaltjänster lämnas nödvändiga uppgifter ut för att transaktionen skall kunna genomföras

Transportbokning och transportör
Vid leverans måste nödvändning leveransinformation lämnas till transportör via det transportbokningsbolag vi använder.

5. Lagring av dina personuppgifter
Följande villkor gäller för lagring av dina personuppgifter:
• Dina personuppgifter i samband med köp sparas enligt bokförings och produktansvarslagen.

6. Information kring dina rättigheter
Vänd dig direkt till oss på Rullskidcenter Sverige om:
• Ändra något som rör dina personuppgifter
• Du har önskemål eller någon form av invändning
• Behöver begära ut uppgifter om de personuppgifter vi lagrar om dig
• Dra tillbaka ditt samtycke för någon information som rör sig om något du tidigare get samtycke till. Observera att det inte gäller inte uppgifter som måste sparas enligt bokföring och produktansvarslagen
• Begära att få ut de personuppgifter som rör dig
• Begära att radera alla personuppgifter vi har om dig

7. För frågor och önskemål
Har du några frågor eller önskemål om hur vi hanterar dina personuppgifter eller övriga uppgifter i detta dokument, hör gärna av dig till oss.

Användning av cookie-filer
Denna webbplats använder “cookies” för att hjälpa dig att få en personligt anpassad Internetupplevelse.
En cookie är en textfil som en webbserver lägger in på din hårddisk. Cookie-filer kan inte användas för att köra program eller leverera virus till din dator. En cookie är unikt tilldelad dig och kan endast läsas av en webbserver i den domän som utfärdade cookie-filen till dig. Ett av huvudsyftena med cookie-filer är att ange för webbservern att du har återvänt till en specifik webbsida, så att du kan få en personligt anpassad upplevelse när du besöker webbsidan igen. Du kan välja om du vill acceptera en cookie eller inte. De flesta webbläsare accepterar cookie-filer automatiskt, men det går vanligtvis att ändra inställningarna till att inte acceptera cookie-filer om Du föredrar det.
Om du stänger av cookie-funktionen är det möjligt att du inte till fullo kan utnyttja de interaktiva funktionerna på denna webbplats eller de andra webbplatser som du besöker.

Anti-spam policy
Vi tar direkt avstånd från allt som har med spam, eller skräppost, att göra. Vi medverkar ej till att skicka spam, och skickar inte e-post från tredje part eller rörande varor eller tjänster som ej är direkt relaterade till vår verksamhet.
Som kund till oss kan du få e-post rörande din order, betalning eller annan kommunikation du initierat, samt information, nyhetsbrev eller erbjudanden kring vår kundrelation.
Om du har valt att ta emot vårt nyhetsbrev kommer vi att skicka information och produkterbjudanden till dig via e-post. Vill du inte längre ta emot några nyhetsbrev kan du enkelt avregistrera dig via en avregistreringslänk i det aktuella nyhetsbrevet, eller kontakta vår kundtjänst om du behöver hjälp.

Betalningssäkerhet
Stripe är en ledande leverantör av betaltjänster via Internet som är PCI Service Provider Level 1 till att hantera betaltransaktioner på högsta säkerhetsnivå.